Minden szofftver fejlesztési projekt előzetes ajánlatadással kezdődik, melynek folyamatát jelen ÁSZF 2. pontja részletezi
 
Szoftvereink minőségének alapvető feltétele a jól átgondolt és körültekintő előzetes igénymeghatározás, logikai és design tervezés, és a gondos, optimalizált kódolás. Ezen folyamatok időt igényelnek. A szükséges timing meghatározása minden esetben a rentIT által egyeztetett módon történhet, az elfogadott határidőket egyoldalúan változtatni nem lehetséges. Minden timingot érintő módosítás kizárólag kölcsönös egyeztetést követően érvényesíthető. 
 
Amennyiben van rá lehetőség természetesen a racionalitás mentén a lehető legrugalmasabban járunk el, de minden határidőt érintő negatív módosítás esetén számolni kell költség változással, vagy a fejlesztés által kínált szolgáltatáscsomaggal kapcsolatos kompromisszum kötésre.
 
A rentIT fejlesztései során meghatározott timing kezdő időpontja az a nap, amelyet megelőzően egy munkanappal minden olyan design, tartalmi és logikai információ (értsd: specifikáció) rendelkezésre áll a Megbízó oldaláról, melynek birtokában elkezdhető a felelős fejlesztői munka. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a fejlesztésre szánt timing a késve érkező anyagok függvényében módosul.
 
A fejlesztés során Megrendelő köteles minden szükséges információt megadni és döntést haladéktalanul meghozni. Minden Megrendelői oldalról érkező késedelem, befolyásolhatja a projekt kifutási idejét, melyből esetlegesen fakadó késlekedés esetén a rentIT mint Szolgáltató nem vonaható felelősségre.
 
A rentIT minden esetben írásos ún. "Fejlesztői Nyilatkozatot" tesz azzal kapcsolatban, ha a fejlesztés megkezdéséhez szükséges minden információ (specifikáció) rendelkezésre áll. Ezen nyilatkozat tétel jelenti azt, hogy a fejlesztés a vonatkozó ajánlatban részletezett specifikáció szerint kivitelezhető.  
Amennyiben cégünk a "Fejlesztői Nyilatkozat" megtétele előtt bármikor úgy érzi, hogy egy esetlegesen előálló információ késés miatt csökkenő fejlesztésre szánható időtartam nem elegendő a cégünk szemléltete szerint megfogalmazott szolgáltatási minőség előállítására, fenntartjuk a jogot a szolgáltatástól való kötbér és kártérítés fizetése nélküli elállásra.
 
Továbbiak   a "Szoftverfejlesztéssel tudnivalók" - kal kapcsolatban:
 
 

Add Feedback