Szolgáltatásaink keretében, cégünk által biztosított technikusi felügyelet nélkül igénybe vett eszközökért a bérlő teljeskörű anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles az eszközöket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni és a rendeltetés céljának megfelelően használni, kihelyezés esetén az őrzésről gondoskodni. Bérlő által történő szállítás során eszközeink kizárólag az általunk adott csomagolásban / ládában az általunk adott instrukció szerint szállíthatóak. A szállítás során keletkező károk megtérítése minden esetben a bérlőt / szállítót terheli.
 
Bérleti díjaink tartalmaznak egyfajta biztosítást, mely fedezi a normál, üzemszerű  használat (nem szállítás) során keletkező, a működést nem befolyásoló, első sorban esztétikai hibákat jelentő sérülések javítását. Ilyen például a horpadás, karcolás, burkolat repedés, működést nem befolyásoló szennyeződés. Ezen sérülések javításának költségeit cégünk 30000 FT + ÁFA értékhatárig magára vállalja.
Az ezt meghaladó javítási költség a bérleti díjakkal együtt számlázásra kerül. A káresemény értékének megállapítása kizárólagosan cégünk kompetenciája. Vitás esetekben független szakértő bevonásával történő szakvélemény alapján döntünk.
 
A működést befolyásoló sérülések esetében - mint például a leejtés, törés, mechanikai hiba, folyadékkár, készülék deformálódás - a teljes javítási költséget a bérlő köteles megtéríteni.
 
Teljes megsemmisülés vagy lopás esetén a bérlő köteles megtéríteni a készülék pótlási értékét. A pótlási érték meghatározására kizárólagosan cégünk jogosult.
 
 
 
 
 
 

Add Feedback