Cégünk minden körülmények között a teljességre és maximalizmusra törekszik. 
Egy esetleges hibás teljesítés bekövetkeztekor cégünk az alábbiakban részletezett formában kompenzálja ügyfeleit:
 
Cégünk kizárólag és egyértelműen a rentIT-nak felróható hibás teljesítésért és bizonyíthatóan ezen hibás teljesítés következményeiért vonható felelősségre, amennyiben a hibás teljesítés körülményeinek vizsgálata során nem merül fel egyéb, pld. a hibás teljesítést előidéző - cégünk hatáskörén kívül álló - normál teljesítést befolyásoló tényező.
 
Cégünk felelőssége kizárólag akkor állapítható meg, amennyiben szolgáltatásunk maradéktalan teljesítéséhez szükséges minden általunk előre írásban / szóban jelzett és egyeztetett - nem általunk biztosítandó - feltétel is adott volt.
Ezen feltételek hiánya, tudtunk és belegyezésünk nélkül történő egyoldalú módosítása, egyéb itt nem részletezett, cégünkön kívülálló okból történő változása esetén fenntartjuk a jogot  a teljesítéstől történő azonnali elállásra, valamint ilyen esetben cégünk elzárkózik bárminemű kompenzáció vagy kártérítés fizetésétől. 
 
A rentIT által nyújtott kompenzáció lehet
  • a vállalási díj csökkentése,
  • a vállalási díjtól történő eltekintés,
  • súlyosabb esetben kártérítés fizetése.
Az igényelt  kártérítés mértéke nem haladhatja meg az adott projekttel kapcsolatban cégünk által kért vállalási díjat. Cégünk kizárólag a vállalási díjainak mértékéig vállal kártérítési felelősséget.
 
Cégünk érvényes Felesősség biztosítással rendelkezik, melyről bővebben itt olvashat
 
Továbbiak  a "Hibás teljesítés, kártérítés" - kel kapcsolatban:
 
 

Add Feedback