Munkánk során rendelkezésünkre bocsátott, begyűjtött, vagy tudomásunkra jutott személyes adatok (továbbiakban: adatok) kezelését a COMPOFFICE-R KFT és a rentIT Kft valamint alkalmazottai végzik.  Cégünk minden alkalmazottja szigorú titoktartásra kötelezett, továbbá nem jogosultak a cég birtokába jutott adatok, aktuális megbízásunktól eltérő célú felhasználására, vagy harmadik személynek történő továbbadására. Alkalmazottaink a birtokunkba került személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megfelelő tevékenység keretében ismerhetik meg.
 
Jogszabályok, melyek szerint eljárunk:
  • 2003. évi C. törvény - Eht.
  • Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
  • Egyedi munkaszerződéseink
A munkánk során rendelkezésünkre álló adatokat egyedi megbízásaink szerint tároljuk, vagy projektjeink végén visszavonhatatlan formában töröljük. 
 
Továbbiak  az "Adatkezelés, adatvédelem, titoktartás" - kel kapcsolatban:
 
 
 

Add Feedback