A rentIT vállalási árai projektenként, - annak körülményei és paraméterei figyelembe vételével - egyedileg kerülnek megállapításra. Minden kiadott ajánlatunk kizárólag az ajánlatban részletezett és megnevezett projektre és az abban megjelölt időpontokra érvényes, az abban foglaltak nem alkalmazhatóak egy, az ajánlat készítésének időpontjában ca rentIT tudomására még nem hozott - jövöben aktuális - projekt árazására.  
 
Egy meghatározott prokjektre kiadott ajánlataink ügyfélszolgálatunkkal történő, előzetes egyeztetés nélkül nem alkalmazhatóak más - akár látszólag hasonló - projekt, tender árazásánál. Az ilyen formában ügyfeleink által esetlegesen kalkulált vagy vélt vállalási árat a rentIT semmilyen formában nem tekinti magára vonatkozóan kötelező érvényűnek, továbbá semmilyen ebből fakadó esetlegesen az Ügyfelet ért veszteséget nem köteles kompenzálni. 
 
Kiadott ajánlatainkat - Ügyfeleink érdekében - átgondoltan, a tudomásunkra hozott információk alapján, a projekt minden részletére kiterjedően a legnagyobb körültekintéssel adjuk ki. Ebből kifolyólag ügyfélszolgálatunk tudomása nélkül kalkulált  ajánlatokért nem vállalunk felelősséget.
 
Eszközbérleti díjainkat a bérelni kívánt eszközök típusa, mennyisége és a bérlési idő hossza határozza meg. Az aktuálisan rendelkezésre álló raktárkészlet, a bérleti szolgáltatás megrendelésének időpontja valamint a kiszállítás helyszíne  és a használatra történő előzetes felkészítési munkák mennyisége egyaránt befolyásolhatja vállalási árainkat. 
 
Szoftverfejlesztési díjainkat a szóban forgó projekt jellege, aktuális fejlesztői kapacitásunk, a projekt kivitelezési határideje egyaránt befolyásolhatja. 
 
Technikusi díjainkat a  szükséges szakértelem, az igényelt szolgáltatás időpontja, időtartama és helyszíne határozza meg. 
 
Bizonyos esetekben cégünk sürgősségi díjat számít fel, melyről jelen ÁSZF 2.5. pontja ad tájékoztatást
 
 

Add Feedback